Email
PasswordForgot?
Ruzanna K.

Ruzanna K. is looking for a housekeeper

Armeniafrom 4000 AMD for a d
  • SaveSaved

Ա_ԷՌ Ստուդիային անհրաժեշտ է մաքրուհի։
Աշխատանքային ժամերն են
10.00_19.00։
Ստուդիան գտնվում է Կոմիտաս Հակոբ Հակոբյան 8/12հասցեում ։

Phone number: visible only to members

FacebookInstagram

Work

Time: agreed individually

Pay: from 4000 AMD for a d

Age: 16-99 y

Housekeeping

Services

  1. Apartment cleaning

  2. House cleaning

  3. Window cleaning

  4. Car cleaning

  5. Ironing

  6. Dishwashing

 

Cleaning equipment: I don't have my own

Education

Languages: Armenian